Robert W. Crown Memorial State Beach

Tej yam uas yuav Koj

Tawm sab nraum zoov thiab ua haujlwm! Xauj qhov kev pab cuam / kev tshwm sim cov npe hauv qab no lossis siv cov cuab yeej tshawb nrhiav kom pom qee yam lom zem, qhia, thiab noj qab haus huv kom txaus siab.

Nrhiav & txaus siab rau kev ua ub no hauv koj cov chaw ua si hauv cheeb tsam

Txoj Kev Sib Tw

Txoj Haujlwm Trails Challenge txhawb kom cov neeg tuaj ncig ua si los tshawb txog txoj kev tshiab ntawm ko taw, tsheb kauj vab, caij nees, lossis txawm nyob hauv kab skating! Txhua xyoo muaj ntau tshaj 10,000 tus neeg koom rau hauv qhov kev pab cuam taug kev thiab caij tsheb kauj vab dawb no los tshawb txog East Bay Regional Parks thiab ua kom haum rau sab nraum zoov. Trails Challenge yog ib txoj haujlwm pub dawb ua tau los ntawm kev koom tes ntawm East Bay Regional Park District, Regional Parks Foundation, thiab Kaiser Permanente.

Sau npe rau e-Newsletter Updates Lub Hlis