Roberts

Poj Ntsuam

Cov chav kawm Archery

Redwood Bowmen Archery Club cov kws qhia muab kev qhia txog kev tua hneev taw ntawm cov archery ntau yam hauv Roberts Regional Recreation Area, siab hauv Oakland Hills. Cov tswvcuab tau lees paub thiab paub txog kev qhia txog kev nyab xeeb, kev saib xyuas cov iav kom raug, aiming, thiab tua cov txheej txheem. Lub club muab hneev, xub, thiab iav, thiab cov tub ntxhais kawm xyaum tua nyob rau hauv kev ceev faj ntawm cov kws qhia. Xav paub ntau ntxiv rau npe rau cov chav kawm.

Archery Range

Sau npe rau e-Newsletter Updates Lub Hlis