Del Valle Regional Park

Chaw Ua Si

Tawm sab nraum zoov thiab ua haujlwm! Muaj ntau yam kev lom zem rau koj thiab koj tsev neeg kom txaus siab. Nyeem cov lus qhia rau cov qhua tshiab thiab tus qhua kev nyab xeeb. Saib Tshooj Cai 38: Cov Cai Ua Si thiab Cov Cai.

Txoj Kev Sib Tw

Txoj Haujlwm Trails Challenge txhawb kom cov neeg tuaj ncig ua si los tshawb txog txoj kev tshiab ntawm ko taw, tsheb kauj vab, caij nees, lossis txawm nyob hauv kab skating! Txhua xyoo muaj ntau tshaj 10,000 tus neeg koom rau hauv qhov kev pab cuam taug kev thiab caij tsheb kauj vab dawb no los tshawb txog East Bay Regional Parks thiab ua kom haum rau sab nraum zoov. Trails Challenge yog ib txoj haujlwm pub dawb ua tau los ntawm kev koom tes ntawm East Bay Regional Park District, Regional Parks Foundation, thiab Kaiser Permanente.

Sau npe rau e-Newsletter Updates Lub Hlis