Temescal Regional Recreation Area

Kev Pabcuam Lifeguard

KEV TIV THAIV KEV KAWM HAUJ LWM

Thaum Muaj Xwm Ceev/Kev Ua Phem Txhaum Cai: Hu rau 911 lossis (510) 881-1121, 24 teev ib hnub twg.
Tsis yog Emergency Public Safety Line: (510) 881-1833, 24 teev hauv ib hnub,
los yog qhia txog kev ua txhaum cai ntawm chaw ua si lossis lwm yam xwm txheej los ntawm kev xa a Park Watch Report xwm txheej hauv online.
Tswv yim-line: (510) 690-6521.
Links: Cov Ntaub Ntawv Ceeb Toom Hluav Taws Xob | Txhua Qhov Kev Ceeb Toom & Kaw

Hais txog Lifeguard Services

East Bay Regional Park District muab cov neeg saib xyuas zoo rau kev ua luam dej ua si, cov xwm txheej tshwj xeeb hauv dej, thiab cov kev pabcuam dej hauv 11 thaj chaw ua luam dej. Cov chaw muaj xws li 6 ntug dej hiav txwv ntug dej hiav txwv, 2 lub pas dej da dej thiab 3 hybrid "ua luam dej pas dej" uas muaj chlorinated, lim dej nrog cov xuab zeb nkag.

Lub hom phiaj

The Lifeguard Service will strive to deliver the highest quality of lifeguarding and program instruction for the safety of park visitors engaged in aquatic activities at our swim facilities.

View East Bay Regional Park District’s Lifeguard Service History

Tshaj Tawm

Ib feem tseem ceeb ntawm Cov Kev Pabcuam Life Guard suav nrog cov kev tshaj tawm zoo tshaj plaws uas ua tau raws li cov kev xav tau ntawm kev txaus siab rau pej xeem.

Qee qhov kev pabcuam no suav nrog kev nthuav qhia txog kev nyab xeeb dej ntawm cov tsev kawm theem qis thiab PALS Camp uas muab 3 lub chaw taug txuj kev nyuaj hauv dej hauv Richmond, Antioch, thiab Livermore. Nrog rau kev pab nyiaj los ntawm Regional Parks Foundation, cov kev pab cuam lifeguard muaj peev xwm muab kev pab txo nqi rau cov zej zog thoob plaws hauv Park District.

Sau npe rau e-Newsletter Updates Lub Hlis