Poppies

2013 Multicultural Wellness Taug kev

Media Kev Pabcuam

Redwood Regional Park, Oakland, Lub Yim Hli 10, 2013

New Tang Dynasty TV, Tshaj Tawm TV (Suav) 
Xov xwm ntawm cov neeg ua haujlwm pab dawb pruning thiab kho txoj kev taug. suav nrog kev xam phaj ua lus Askiv nrog ntau tus thawj coj hauv zej zog thiab Park District cov neeg ua haujlwm.

Buenas Tardes con Celina KZSF 1370 AM, Xov tooj cua tshaj tawm (Lus Mev)
Kev xam phaj nrog cov tub ntxhais kawm-cov neeg ua haujlwm pab dawb, uas tau tham txog lawv txoj kev hlub rau txoj hauv kev hauv cheeb tsam thiab lawv cov kev paub pab txhim kho ib puag ncig.

Hyundae Korean News USA, Ntawv xov xwm (Korean) 
Zaj dab neeg ntawm Northern California Korean-American Alpine Club cov tswv cuab tshem tawm cov nroj tsuag thiab kho cov kev puas tsuaj los ntawm kev yaig. Qhov no yog lawv lub xyoo thib ob ntawm kev pabcuam.