Tus Kws Txiav Txim John Sutter Regional Shoreline

Kev Kawm Digital

Chaw Ua Si Rau Tib Neeg: Nqa peb cov chaw ua si rau hauv chav kawm virtual, tsev, thiab cov zej zog

East Bay Regional Park District tau cog lus rau kev kawm mus ib txhis thiab muab sijhawm rau tib neeg los tsim lawv tus kheej kev tshawb pom txog peb cov chaw ua si. Cov peev txheej digital no tau tsim los siv rau hauv cov kws qhia ntawv cov chav kawm virtual, hauv tsev, lossis ua ib feem ntawm kev kawm online. 

SAIB: Naturalist Videos | Virtual Reality Park Experiences | Ntuj Kev Ua Si thiab Kev Ua Si | Facebook

Naturalist Videos

Tshawb nrhiav koj East Bay Regional Parks los ntawm cov yeeb yaj kiab luv luv no qhia txog qhov xav tsis thoob thiab lub sijhawm hla cov tiaj ua si.
Saib Naturalist Videos 

Virtual thiab Augmented Reality Park Experiences

East Bay Regional Park District thiab Timelooper, Inc. tau tsim kev ncig xyuas virtual ntawm cov chaw ua si hauv cheeb tsam. Tam sim no tib neeg tuaj yeem mus saib cov chaw ua si kom pom ntau ntxiv txog cov av no thiab lawv cov dab neeg tshwj xeeb.
Mus saib Virtual Parks.

Ntuj Kev Ua Si thiab Kev Ua Si - Daim Ntawv Qhia Txog Kev Ua Si

Ntau cov yeeb yaj kiab hauv Facebook