Poppies

Little Farm ntawm Tilden Regional Park

nqi

Tsis muaj nqi

teev

Tilden Little Farm yog OPEN thaum lub sijhawm ua si tsis tu ncua.

chaw nyob

600 Canon Dr, Berkeley, CA 94708

xov tooj

(510) 544-2233

Qhov Chaw Ua Si

duab
Me nyuam phooj ywg
me nyuam phooj ywg

Kawm tag nrho txog Tilden qhov xav tsis thoob ntawm cov nroj tsuag thiab tsiaj txhu los ntawm cov kev pab cuam xwm txheej ntawm Little Farm hauv Tilden Nature Area. Lub tsev kawm ntawv yog lub rooj zaum muaj log siv tau. Yog xav paub ntxiv txog Tilden Nature Area, mus saib hauv Nplooj ntawv Tilden Nature Area.