Redwood ntoo raws Fabkis Txoj Kev hauv Redwood Regional Park los ntawm Andrew Aldrich

Teem caij sib ntsib rau pej xeem

Board Rooj Sib Tham

Cov pej xeem tuaj yeem saib Pawg Rooj Sib Tham thiab Txheej Txheem

2024 Board Master Calendar

Cov Rooj Sib Tham Hauv Pawg 2024

1st thiab 3rd TUESDAY

  • 11:00 am: Kaw Session
  • 1: 00 pm: Qhib Session (tshwj tsis yog sau tseg *)
Lub ib hlis ntuj 16Lub ob hlis ntuj 6Lub ob hlis ntuj 20Lub peb hlis ntuj 5
Lub peb hlis ntuj 19Plaub Hlis Ntuj 2Plaub Hlis Ntuj 16Tej zaum 7
Tej zaum 21Lub rau hli ntuj 4

Lub rau hli ntuj 18 
Big Break Visitor Center

Lub Xya hli ntuj 16
Lub Xya Hli 30 *Lub Yim Hli: Tsis Muaj Kev Sib ThamCuaj hlis 3Cuaj hlis 17
Lub kaum hli ntuj 1Lub kaum hli ntuj 15Kaum ib hlis 5Kaum ib hlis 19
Lub Kaum Ob Hlis 3 * (6:00 PM)Hlis ntuj nqeg 17   

Lub Rooj Sib Tham Tshwj Xeeb ntawm Pawg Thawj Coj - Brown Act Txheej txheem cej luam
Hnub Monday, Cuaj Hlis 25 thaum 10:00 teev sawv ntxov txog 12:00 teev tsaus ntuj hauv Pawg Thawj Coj

Pawg Thawj Saib Xyuas Kev Kawm 2024

1. Hnub Friday, Lub Ib Hlis Ntuj Tim 26, Pawg Neeg Tawm Tsam
2. Hnub Friday, Lub Ob Hlis 2, Kev Sib Tham Av
3. Hnub Friday, Lub Peb Hlis 1, Kev Sib Tham
4. Hnub Friday, Lub Plaub Hlis 5, Kev Txhim Kho Kev Txhim Kho Kev Lag Luam - CANCELED
5. Friday, April 26, Board of Directors Community Survey Analysis Workshop
6. Friday, May 3, Board Priorities Pt.1
7. Hnub Friday, Lub Rau Hli 7, Pawg Thawj Tswj Hwm Pt.2

Pawg Neeg Saib Xyuas Kev Sib Tham 2024

EXECUTIVE COMMITTEE 

Lub Ob Hlis 1, 10:30 (tshwj tsis yog sau tseg *)

Lub Ib Hlis 17 *Lub ob hlis ntuj 7 Lub peb hlis ntuj 6Plaub Hlis Ntuj 3
Tej zaum 1Lub rau hli ntuj 5Lub Xya hli ntuj 9Lub Yim Hli: Tsis Muaj Kev Sib Tham
Cuaj hlis 4Lub kaum hli ntuj 2Kaum ib hlis 6 Hlis ntuj nqeg 4

FINANCE COMMITTEE 

Lub Ob Hlis 4, 10:30 (tshwj tsis yog sau tseg *)

Lub ib hlis ntuj 24Lub ob hlis ntuj 28Lub peb hlis ntuj 27Plaub Hlis Ntuj 24
Tej zaum 22Lub rau hli ntuj 26 Lub Xya hli ntuj 24Lub Yim Hli: Tsis Muaj Kev Sib Tham
Cuaj hlis 25 Lub kaum hli ntuj 23 Nov 25*Lub Kaum Ob Hlis: Tsis Muaj Kev Sib Tham

LEEJ TWG COMMITTEE 

Hnub Wednesday 2, 10:30 sawv ntxov (tshwj tsis yog sau tseg *)

Lub ib hlis ntuj 10February 14 - CANCELLEDLub peb hlis ntuj 13Plaub Hlis Ntuj 10
Lub Tsib Hlis 8 - kev xavLub Rau Hli 6 *Lub Xya hli ntuj 10Lub Yim Hli: Tsis Muaj Kev Sib Tham
Cuaj hlis 11Lub Kaum Hli: Tsis Muaj Kev Sib Tham Kaum ib hlis 13Hlis ntuj nqeg 11

NATURAL & CULTURAL RESOURCES COMMITTEE 

Lub Ob Hlis 5, 10:30 sawv ntxov (tshwj tsis yog sau tseg *)

February 13* - CANCELLEDPlaub Hlis Ntuj 30Lub Xya Hli 31 *Lub kaum hli ntuj 29

COMMITTEE Kev Ua Haujlwm

Peb Hlis 3, 10:30 sawv ntxov (tshwj tsis yog sau tseg *)

Lub Ib Hlis 29 * Lub ob hlis ntuj 21Lub peb hlis ntuj 20Plaub Hlis Ntuj 17
29 maj*Lub Rau Hli 17 *Lub Xya hli ntuj 17Lub Yim Hli: Tsis Muaj Kev Sib Tham
Cuaj hlis 18Lub kaum hli ntuj 16Kaum ib hlis 20Hlis ntuj nqeg 18

Ecology Committee

Hnub Monday, Plaub Hlis 15, 1:00 teev tsaus ntuj 

Workforce Diversity Committee

Wednesday, Kaum Hli 23, 2:00 teev tsaus ntuj

Board Site Tours

FRIDAY

Plaub Hlis Ntuj 19 Lub rau hli ntuj 21 Lub Xya hli ntuj 26
Cuaj hlis 13Lub kaum hli ntuj 18 

Park Advisory Committee (PAC) Cov Rooj Sib Tham 2024

Lub Ob Hlis 4, 4:00 (tshwj tsis yog sau tseg *)

Saib Park Advisory Committee Rooj Sib Tham page.

Lub ib hlis ntuj 22Lub ob hlis ntuj 26Lub peb hlis ntuj 25Plaub Hlis Ntuj 22
May 20*Lub rau hli ntuj 24Lub Xya Hli: Tsis Muaj Kev Sib ThamLub yim hli ntuj 26
Cuaj hlis 23Lub kaum hli ntuj 28Kaum ib hlis 25Lub Kaum Ob Hlis: Tsis Muaj Kev Sib Tham

 

 

Sau npe rau e-Newsletter Updates Lub Hlis