Redwood ntoo raws Fabkis Txoj Kev hauv Redwood Regional Park los ntawm Andrew Aldrich

Teem caij sib ntsib rau pej xeem

Board Rooj Sib Tham

Cov pej xeem tuaj yeem saib Pawg Rooj Sib Tham thiab Txheej Txheem

2024 Board Calendar

Cov Rooj Sib Tham Hauv Pawg 2024

1st thiab 3rd TUESDAY

  • 11:00 teev sawv ntxov: Kaw Session (tshwj tsis yog sau tseg *)
  • 1: 00 pm: Qhib Session (tshwj tsis yog sau tseg *)
Lub ib hlis ntuj 16Lub ob hlis ntuj 6Lub ob hlis ntuj 20Lub peb hlis ntuj 5
Lub peb hlis ntuj 19Plaub Hlis Ntuj 2Plaub Hlis Ntuj 16Tej zaum 7
Tej zaum 21Lub Rau Hli 4 *

Lub rau hli ntuj 18 
Big Break Visitor Center

Lub Xya hli ntuj 16
Lub Xya Hli 30 *Lub Yim Hli: Tsis Muaj Kev Sib ThamCuaj hlis 3Cuaj hlis 17
Lub kaum hli ntuj 1Lub kaum hli ntuj 15Kaum ib hlis 5Kaum ib hlis 19
Lub Kaum Ob Hlis 3 * (6:00 PM)Hlis ntuj nqeg 17   

Lub Rooj Sib Tham Tshwj Xeeb ntawm Pawg Thawj Coj - Kaw Tuas
Hnub Monday, Peb Hlis 11, thaum 2:00 teev tsaus ntuj, hauv Pawg Thawj Coj

Lub Rooj Sib Tham Tshwj Xeeb ntawm Pawg Thawj Coj - Fiduciary Duties of Deferred Compensation Plan Sponsors Presentation
Hnub Tuesday, Lub Rau Hli 4, 10:30 teev sawv ntxov - 12:00 teev tsaus ntuj, hauv Pawg Thawj Coj
 

Pawg Thawj Saib Xyuas Kev Kawm 2024

Kev Kawm Sessions tshwm sim raws li Cov Rooj Sib Tham Tshwj Xeeb ntawm Pawg Thawj Coj hauv kev ua raws li Park District cov txheej txheem nyiaj txiag txhua xyoo ntawm cov ncauj lus tseem ceeb rau kev sib tham txog kev xa mus los qhia rau yav tom ntej txoj cai thiab cov tswv yim teeb meem framing thiab kev npaj. Kev Kawm Sessions yog qhib rau pej xeem. Yog xav paub ntxiv hu rau Tus Thawj Coj ntawm Pawg Thawj Coj Yolande Barial Knight ntawm yog ybarial@ebparks.org los yog hu rau (510) 544-2020.

1. Hnub Friday, Lub Ib Hlis Ntuj Tim 26, Pawg Neeg Tawm Tsam
2. Hnub Friday, Lub Ob Hlis 2, Kev Sib Tham Av
3. Hnub Friday, Lub Peb Hlis 1, Kev Sib Tham
4. Hnub Friday, Lub Plaub Hlis 5, Kev Txhim Kho Kev Txhim Kho Kev Lag Luam - CANCELED
5. Hnub Friday, Lub Plaub Hlis 26, Pawg Thawj Coj Saib Xyuas Zej Zog Kev Tshawb Fawb Kev Tshawb Fawb
6. Friday, May 3, Board Priorities Pt.1
7. Friday, June 7, Board Priorities Pt.2
8. Friday, October 4, Capital Improvement Projects

Pawg Neeg Saib Xyuas Kev Sib Tham 2024

EXECUTIVE COMMITTEE 

Lub Ob Hlis 1, 10:30 (tshwj tsis yog sau tseg *)

Lub Ib Hlis 17 *Lub ob hlis ntuj 7 Lub Peb Hlis 6 - CANCELEDPlaub Hlis Ntuj 3
Tsib Hlis 1 - CANCELEDLub rau hli ntuj 5Lub Xya hli ntuj 9Lub Yim Hli: Tsis Muaj Kev Sib Tham
Cuaj hlis 4Lub kaum hli ntuj 2Kaum ib hlis 6 Hlis ntuj nqeg 4

FINANCE COMMITTEE 

Lub Ob Hlis 4, 10:30 (tshwj tsis yog sau tseg *)

Lub ib hlis ntuj 24Lub ob hlis ntuj 28Lub peb hlis ntuj 27Plaub Hlis 24 - CANCELED
Tej zaum 22Lub Rau Hli 26 - CANCELEDLub Xya Hli 9 * Lub Rooj Sib Tham Tshwj XeebLub Xya hli ntuj 24
Lub Yim Hli: Tsis Muaj Kev Sib ThamCuaj hlis 25 Lub kaum hli ntuj 23 Nov 25*
Lub Kaum Ob Hlis: Tsis Muaj Kev Sib Tham   

 

LEEJ TWG COMMITTEE 

Hnub Wednesday 2, 10:30 sawv ntxov (tshwj tsis yog sau tseg *)

Lub ib hlis ntuj 10Lub Ob Hlis 14 - CANCELEDLub peb hlis ntuj 13Plaub Hlis Ntuj 10
Tsib Hlis 8 - CANCELEDLub Rau Hli 6 *Lub Xya hli ntuj 10Lub Yim Hli: Tsis Muaj Kev Sib Tham
Cuaj hlis 11Lub Kaum Hli: Tsis Muaj Kev Sib Tham Kaum ib hlis 13Hlis ntuj nqeg 11

NATURAL & CULTURAL RESOURCES COMMITTEE 

Lub Ob Hlis 5, 10:30 sawv ntxov (tshwj tsis yog sau tseg *)

Lub Ob Hlis 13 * - CANCELEDPlaub Hlis 30 - CANCELEDTej zaum 10
Lub Xya Hli 31 *Lub kaum hli ntuj 29 

COMMITTEE Kev Ua Haujlwm

Peb Hlis 3, 10:30 sawv ntxov (tshwj tsis yog sau tseg *)

Lub Ib Hlis 29 * Lub ob hlis ntuj 21Lub peb hlis ntuj 20Plaub Hlis Ntuj 17
29 maj*Lub Rau Hli 17 *Lub Xya hli ntuj 17Lub Yim Hli: Tsis Muaj Kev Sib Tham
Cuaj hlis 18Lub kaum hli ntuj 16Kaum ib hlis 20Hlis ntuj nqeg 18

Pawg Neeg Saib Xyuas Chaw

Kev mus ntsib thaj chaw (aka Board Tours) yog qhov chaw tshwj xeeb ntawm Pawg Thawj Coj ntawm Pawg Thawj Coj los tsom mus rau kev ua haujlwm hauv chaw ua si, cov peev txheej ntuj thiab kev coj noj coj ua, peev thiab kev tsim kho vaj tse, thiab cov kev pab cuam uas tshwm sim rau thaj av pej xeem hauv Park District txoj cai. Cov kev mus xyuas thaj chaw no yog qhib rau pej xeem. Yog xav paub ntxiv thiab RSVP xa email rau BoardSiteTours@ebparks.org los yog hu rau (510) 544-2550.

Plaub Hlis Ntuj 19 Lub rau hli ntuj 21 Lub Xya hli ntuj 26
Cuaj hlis 13Lub kaum hli ntuj 18 

Park Advisory Committee (PAC) Cov Rooj Sib Tham 2024

Teem los ntawm Pawg Thawj Coj ntawm Pawg Thawj Coj, Pawg Kws Pab Tswv Yim East Bay Regional Park Advisory ua haujlwm hauv lub peev xwm tawm tswv yim sawv cev rau cov kev xav hauv zej zog los qhia txog txoj cai los ntawm Pawg Thawj Coj. Yog xav paub ntxiv txog PAC, thov mus saib nplooj ntawv Pawg Neeg Tawm Tswv Yim Pab Pawg Sib Tham, hu rau ParkAdvisoryCommittee@ebparks.org los yog hu rau (510) 544-2036.

Lub Ob Hlis 4, 4:00 (tshwj tsis yog sau tseg *)

Saib Park Advisory Committee Rooj Sib Tham page.

Lub ib hlis ntuj 22Lub ob hlis ntuj 26Lub peb hlis ntuj 25Plaub Hlis Ntuj 22
May 20*Lub rau hli ntuj 24Lub Xya Hli: Tsis Muaj Kev Sib ThamLub yim hli ntuj 26
Cuaj hlis 23Lub kaum hli ntuj 28Kaum ib hlis 25Lub Kaum Ob Hlis: Tsis Muaj Kev Sib Tham

 

 

Sau npe rau e-Newsletter Updates Lub Hlis