Poppies
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
30
1
2
3
4
5
6
 
Hnub Keeb Kwm -
 
Dab Neeg Sijhawm -
 
7
8
9
10
11
12
13
Beat Lub Kub Hike! -
 
Kev Ntsuas Dej -
 
Mini Miners -
 
Pawg Neeg Soj Ntsuam -
 
Pawg Saib Xyuas Legislative -
 
Daim paib ntawm lub neej -
 
Storytime ntawm Coyote Hills -
 
Ntses noj -
 
Tern Town Birdwalk -
 
Hnub Keeb Kwm -
 
Hmo ntuj ntawm Bats -
 
Hnub Keeb Kwm -
 
Dab Neeg Sijhawm -
 
Lub caij nyoog dhau los -
 
 
Discovery Club -
 
Canine Capers -
 
14
15
16
17
18
19
20
Kev Ntsuas Dej -
 
Tshawb nrhiav Alder Creek -
 
Wb tham thoob khib nyiab -
 
Noog Discovery -
 
Junior Farmer Camp -
 
Hnub Keeb Kwm -
 
Hmo ntuj ntawm Bats -
 
Hnub Keeb Kwm -
 
Otter Festival: Ua Si Hnub -
 
Dab Neeg Sijhawm -
 
Lub caij nyoog dhau los -
 
21
22
23
24
25
26
27
Grunion Nrhiav -
 
Kev Ntsuas Dej -
 
Kev Tshawb Nrhiav Dej Ntws -
 
Hnub Keeb Kwm -
 
Dab Neeg Sijhawm -
 
Sunset Paddle -
 
Lub caij nyoog dhau los -
 
28
29
30
31
1
2
3
Thaum Ntxov Pom Noog -
 
Kev Ntsuas Dej -
 
Hnub Keeb Kwm -
 
Rooj Sib Tham -