Poppies

Thov ib tug hais lus

Koj lub koom haum puas xav tau tus hais lus?

Koj puas xav paub txog East Bay Regional Parks, cov sijhawm ua si uas peb muab, thiab cov chaw ua si uas peb tswj hwm? East Bay Regional Park District muab cov kws tshaj lij tham txog ntau yam kev hais txog chaw ua si uas txaus siab rau cov koom haum hauv zej zog thiab cov koom haum hauv peb cheeb tsam (Alameda thiab Contra Costa counties).

Cov ncauj lus yuav suav nrog:

  • Cov Chaw Ua Si Tshiab thiab Txoj Haujlwm Kev Nkag Mus Rau Pej Xeem
  • Av Preservation thiab Habitat Protection
  • Hiking, caij tsheb kauj vab, caij nees, thiab saib Ntuj
  • Kev nyab xeeb ntawm Wildfire thiab roj txo
  • Park Wildlife
  • Environmental Education
  • Ntuj thiab kab lis kev cai
  • Kev hloov pauv huab cua thiab nws cuam tshuam rau cov chaw ua si hauv cheeb tsam

Teb cov Daim Ntawv Thov Hais Lus thiab peb yuav tiv tauj koj kom npaj.

Sau npe rau e-Newsletter Updates Lub Hlis